AddYT
AddYT

addyt-top-bg

TekstYTmiddel

Missie en Visie

In de ICT is een groeiende behoefte aan IT-ers ontstaan. De workload neemt toe, er komt budget vrij voor achterstallig onderhoud, nieuwe applicaties moeten correct draaien op meest verschillende devices. Daarnaast is in de huidige IT markt, met de komst van methodes als Agile & DevOps en tools voor IT-automatisering, de vraag ontstaan naar een nieuwe generatie IT-ers met actuele kennis over recente ontwikkelingen.

Het groeiende bewustzijn op deze thema’s doet de behoefte aan IT-ers toenemen. AddYT komt aan deze behoefte tegemoet met Young IT Professionals. AddYT verzorgt de instroom van eigen Young IT-Professionals voor haar klanten. Zij doet dit op basis van de criteria die in samenspraak met de klant zijn vastgesteld.

AddYT draagt zorg voor werving, selectie, opleiding, en deskundige begeleiding op de werkvloer zodat de Young IT-Professional vanaf de eerste werkdag de werkzaamheden naar volle tevredenheid van de klant uitvoert. AddYT ondersteunt de kandidaat het gehele traject van de werving tot en met het in dienst treden als waardevol IT-professional bij de klant.

facebooklinkedin

addyt-bottom-bg

Onze Partners